Precízne duté telesá pre takmer každé odvetvie

Spoločnosť KVK Moulding Slovakia s.r.o., založená v roku 2007, sídli v slovenskom Trenčíne. Spoločnosť je 100%-tnou dcérskou spoločnosťou firmy Kunststoffverarbeitung Koetke GmbH, ktorá sa zaoberá spracovávaním plastov.

Ťažiskom spoločnosti je 2D technika vyfukovacích foriem a zušľachťovanie plastových výrobkov špecifických pre rôzne odvetvia. Z transferu know-how medzi spoločnosťou KVK Kunststoffverarbeitung Koetke GmbH a strojárskou firmou MBK Maschinenbau Koetke GmbH profituje najmä zákazník. Vďaka výhodnej polohe v geografickom trojuholníku na hranici troch štátov Rakúsko, Maďarsko a Slovensko, v blízkosti Českej republiky a vďaka vynikajúcej infraštruktúre poskytujeme svoje služby vždy aktuálne pre medzinárodných ako aj nemeckých zákazníkov.

Už krátko po založení sa spoločnosť KVK Blow Moulding Slovakia s.r.o. etablovala na trhu výrobou technicky vysokokvalitných profilov a systémov z plastov ako spoľahlivý partner. Jej triumfom sú predovšetkým individuálne koncepty a na mieru šité riešenia pre najrôznejšie odvetvia s dôrazom na vynikajúci pomer ceny a kvality.

2015 06 25_1301

Certifikáty: