Inteligentné spracovávanie plastov bez hraníc

Vhodné riešenie pre takmer každé odvetvie

Základom portfólia spoločnosti KVK Blow Moulding Slovakia s.r.o. je okrem iného výroba nasávacích potrubí, nádrží a nádob, ako aj špeciálnych komponentov najrozličnejších veľkostí.

Know-how, skúsenosti a najmodernejšie zariadenia a automaty, ako aj inovatívne výrobné techniky sú základom pre riešenia konkrétnych potrieb a to z hľadiska formy, veľkosti, množstva, farby a iných vlastností. Vyrábame individuálne riešenia, ale aj riešenia v počte kusov niekoľkých miliónov. Teoretické veľkosti produktov sa pritom pohybujú v objeme medzi dvoma až tridsiatimi litrami.

Produkte