Nárast vďaka plastom

Odborníci na vyfukovacie formy

Z pôvodne malého konceptu ,,Shop-in-Shop“ na báze jediného objednávateľa 
a jedného výrobného stroja vznikla v roku 2007 spoločnosť KVK Blow Moulding Slovakia s.r.o. O rast a úspech sa v priebehu krátkeho obdobia postaralo množstvo nových zákazníkov z rôznych odvetví a krajín. Manažment kvality spoločnosti KVK Blow Moulding Slovakia s.r.o. je certifikovaný medzinárodným štandardom ISO 9001.